Snoeien van bomen

Er bestaan verschillende soorten snoei die elk een specifiek doel hebben. Het is uitermate belangrijk dat de juiste snoei wordt toegepast en dat er op correcte wijze gesnoeid wordt. Ook het tijdstip waarop dit gebeurt is van belang.

Deze zaken zijn afhankelijk van boomsoort, snoeiwijze in het verleden en gewenst eindbeeld. Een foute snoei kan tot probleembomen leiden of een totaal foute reactie van de boom opleveren.

Een goed opgeleide professional kiest de meest aangewezen snoei op het juiste moment. We vinden daarom belangrijk om met de klant goede afspraken te maken over wat kan en mag; maar wat ook absoluut onmogelijk is.

Enkele mogelijke snoeivormen: begeleidingssnoei voor jonge bomen – uitlichtingssnoei/kroonverzorging voor “volwassen” bomen – knotten/kandelaberen/reduceren/innemen bij risicobomen, bij bomen die in het verleden zo gesnoeid zijn.

Contacteer me als je vragen hebt over de manier van snoeien, snoeitijdsstip enz. Ik kom graag een kijkje nemen.

Hieronder een voorbeeld van een uitlichtingssnoei bij een kleine boomhazelaar in een stadstuin.