Diensten

Boomspecialist Booming Tom helpt je met volgende zaken:

  • Aanplanten, rekening houdend met standplaats, bodem & omgeving
  • Snoeien, naar uw wensen, maar volgens de regels van de kunst
  • Ziektes en aandoeningen determineren en passend behandelen
  • Vellen of demonteren. Het veilig weghalen van de boom
  • Veiligheidscontrole (Visual Tree Assessment) met voorschriften en aanbevelingen om de boom omgevingveilig te houden
  • Standplaatsverbetering: een gezonde boom in een gezonde bodem
  • Waardebepaling: de ecologische en economische waarde van een boom bepalen
  • Werfbescherming: bomen beschermen tijdens werkzaamheden
  • Stormschade: omgewaaide of afgebroken bomen veilig opruimen

Boomspecialist Booming Tom is actief in een zeer ruime regio. Indien noodzakelijk kan ik beroep doen op een netwerk van goede boomverzorgers uit uw buurt.