Visual Tree Assessment | Boomveiligheidscontrole

Wat is een VTA?

Een Visual Tree Assessment (VTA) of boomveiligheidsverslag bestaat uit drie onderdelen.
  • Observaties: hier wordt elke boom zeer nauwkeurig bekeken en worden acute gevaren en toekomstige problemen benoemd. Uiteraard worden veilige bomen ook als dusdanig erkend.
  • Beoordeling: hier krijgt de boom een quotering: “geen verhoogd risico”, “attentieboom” of “verhoogd risico”. De score bepaalt de urgentie, en mondt uit in een passend advies.
  • Advies: hier komen de maatregelen aan bod die de situatie verbeteren en eventuele risico’s voor de omgeving beperken. Enkele voorbeelden: dood hout verwijderen, een kroonverankering installeren, de boom vellen.
Boomveiligheidscontrole
Dit is een bespreking van een boom uit een VTA-verslag
Op basis van het verslag wordt een prioriteitenlijst gemaakt. Hierin komen de uit te voeren werken, de timing en eventuele opvolging aan bod komt. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de klant.

Wat doe je met een VTA?

  • Een boomveiligheidsverslag toont dat je je bomen als “goede huisvader” beheert. Mocht er iets misgaan met een boom, dan bewijs  je op deze manier aan de verzekering dat je niet nalatig bent geweest.
  • Als je bouw- of renovatieplannen hebt, kan je op basis van een VTA beslissen hoe je gaat bouwen, in functie van de bestaande, gezonde bomen.
  • Je leert je bomen beter kennen: je leert de soorten, maar ook waar je op moet letten als je ongerust bent. Als je alle stappen van de VTA doorlopen hebt – van verslag tot maatregelen, kan je  op je beide oren slapen.

Wie gebruikt een VTA?

Dit kan voor particulieren alsook voor bouwbedrijven of overheden.

Sommige projecten vereisen een BEA, een BomenEffectenAnalyse. Ook hier kan Booming Tom je mee helpen. Een BEA is een zeer uitgebreide analyse van de bomen, de omgeving en de standplaats. Hierin zit eveneens een waardebepaling,  een prognose naar de effecten van de werken op de gezondheid van de boom en maatregelen die genomen moeten worden tijdens de werken. Voor een offerte op maat of een voorbeeld van een BEA, gelieve rechtstreeks contact op te nemen.

Wat kost een VTA?

Dit kan al vanaf 100 EUR excl. BTW, maar is uiteraard afhankelijk van het aantal bomen dat bekeken moet worden.